Duurzame energie

Eindhovense wijk ‘t Ven aardgasvrij

Ruim 4,6 miljoen voor proeftuin

De gemeente Eindhoven krijgt €4.650.000,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de wijk ’t Ven aardgasvrij te maken. Het geld komt vanuit het programma Aardgasvrije wijken om met zogeheten proeftuinen kennis te stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken.

Ook het Evoluon staat in de Eindhovense wijk ’t Ven.

Wethouder Duurzaamheid Jan van der Meer is blij: “We kunnen nu stappen maken. Het geld gebruiken we voor het aanleggen van een warmtenet in ’t Ven en voor de ondersteuning van particuliere woningeigenaren om bewoners van de wijk kostenneutraal van het aardgas af te halen.” Dat laatste gebeurt onder meer via een ‘woonabonnement’ dat vooruitloopt op de plannen voor gebouwgebonden financiering zoals die door het rijk worden ontwikkeld.

Warmtenet vanuit Meerhoven

Omdat ’t Ven aan grenst Meerhoven heeft de gemeente dit jaar onderzoek gedaan naar de uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet van Meerhoven naar ‘t Ven. De gemeente levert de duurzame warmte aan het net vanuit haar biomassa-centrale in Meerhoven die gebruik maakt van snoeihout uit de regio. Een warmtenet is een systeem van ondergrondse pijpleidingen waar warm water doorheen stroomt om woningen en andere gebouwen mee te verwarmen.

De technische haalbaarheid blijkt mogelijk maar de grote investeringen voor het aanleggen van het warmtenet maken het aanleggen financieel niet haalbaar. Daarom heeft gemeente Eindhoven op 30 juni dit jaar een aanvraag ingediend om in aanmerking voor het programma Aardgasvrije Wijken. Voor het programma van het ministerie is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor 20 wijken. In totaal hebben 75 gemeenten een plan ingediend.

Samen met bewoners

“Samen met bewoners en andere betrokkenen gaan we nu verder onderzoeken hoe we van de aanleg van het warmtenet in ’t Ven een succes kunnen maken”, aldus Van der Meer. “Het warmtenet heeft namelijk pas nut als een groot deel van de mensen in de wijk hierop aangesloten kunnen en willen worden. Anders is de investering van het aanleggen te hoog.” Dat betekent dat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet aantrekkelijker moet zijn voor de bewoners, bedrijven en woningcorporaties dan andere alternatieven, zoals all-electric.

Pionierbuurt ‘t Ven

De wijk ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente momenteel in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.

De opgave in ’t Ven is groot: het aardgasvrij maken van 1.946 woningen en 138 andere gebouwen vóór 2030. Een groot deel van de woningen is van de woningcorporaties ’thuis, Wooninc., Woonbedrijf en Trudo. Woonstichting ’thuis heeft al een begin gemaakt om huizen door middel van renovatie energiezuiniger te maken en gaat hier de komende jaren mee door. Samen met de andere woningcorporaties gaat ze aan de slag met het aardgasvrij maken van haar voorraad. Particulieren woningeigenaren kunnen daarop aanhaken en eventueel profiteren van het feit dat er grote aantallen woningen tegelijk kunnen worden aangepakt.

Meer artikelen van Gemeente Eindhoven :

Eindhovense wijk ‘t Ven aardgasvrij


De gemeente Eindhoven krijgt €4.650.000,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de wijk ’t Ven aardgasvrij te maken. Het geld komt vanuit het programma Aardgasvrije wijken om met zogeheten proeftuinen kennis te stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken.

5000 nieuwe zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen


De gemeente Eindhoven doet een beroep op eigenaren met een groot dakoppervlakte om deze vol te leggen met zonnepanelen. “Als we zonne-energie een belangrijke plek willen geven in onze energievoorziening dan moeten grote lege daken wel worden ingezet daarvoor. We hebben daarom gekeken naar de grootste meest geschikte daken voor zonne-energie en schrijven we de eigenaren aan”, aldus wethouder duurza


Gezondheid medewerkers en kantoorpand gaan hand-in-hand →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager